Získajte lacné a ekologické teplo so štátnou dotáciou až 3800 €

Sme oprávnený zhotoviteľ v registri Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre SIEA a pri splnení jednoduchých podmienok máte nárok na dotáciu až 3800 € pri kúpe našich tepelných čerpadiel pre rodinný alebo bytový dom.

Mám záujem - formulár
Viac o podmienkach dotácie
Zelená domácnostiam
čerpadlá s dotáciou
Konzultácia
Najčastejšie otázky
Realizácie
Vizualizácia tepelného čerpadla - vonkajšia jednotka vzduch - voda

Dotácie z programu “Zelená domácnostiam”

Firma AB THERM s.r.o je zapísaná v SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) ako oprávnený zhotoviteľ pre inštalácie tepelných čerpadiel, solárnych a fotovoltických systémov v rámci dotačného programu ”Zelená domácnostiam”.

Ponúkané tepelné čerpadlá, solárne a fotovoltické systémy sú zaregistrované ako oprávnené zariadenia v databáze SIEA. Tepelné čerpadlá sú z produkcie českého výrobcu MasterTherm a je na ne v rámci dotačného programu “Zelená domácnostiam” poskytovaná pre domácnosti po splnení podmienok SIEA dotácia na vybrané typy tepelných čerpadiel až do výšky 3 800€. Pre staršie domy, ktoré využívajú ako aktuálny zdroj kúrenia kotol na tuhé palivo, je navyše dotačný bonus +15% z vypočítanej dotácie, po demontáži kotla na tuhé palivo alebo je miesto inštalácie tepelného čerpadla zaradené v oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO).

Na trhu od roku 2005
500+ realizácií
Sme v registri SIEA

Najčastejšie otázky o dotáciách na tepelné čerpadlá

Kto sa môže uchádzať o príspevok na tepelné čerpadlo?

Rodinné a bytové domy môžu získať podporu formou dotačnej poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v projekte “Zelená domácnostiam II.” Podporu je možné získať na zariadenie na výrobu tepla, takže je možné využiť dotáciu na vykurovanie, ale aj ohrev teplej úžitkovej vody prostredníctvom tepelného čerpadla.

O aký projekt ide?

Ide o projekt Zelená domácnostiam, ktorý spravuje Slovenská inovačná a energetická agentúry (SIEA). Nový národný projekt, ktorý zastrešuje SIEA, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.

V pilotnom projekte bolo v rokoch 2015 až 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II bolo v období rokov 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €.

Detailné informácie o projekte nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk

Ako žiadať o dotáciu na tepelné čerpadlo?

Poskytovanie štátnej dotačnej pomoci sa v projekte Zelená domácnostiam riadi "Všeobecnými podmienkami podpory", ktoré SIEA zverejnila 30.10.2023. Od tohto dátumu je možné inštalovať podporované zariadenia, nie je potrebné čakať na vydanie poukážky. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom kvartály 2024, kedy bude sprístupnený nový informačný systém, zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory

Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu podporovaných zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho odbornú montáž. AB THERM s.r.o. patrí medzi oprávnených zhotoviteľov.

Zoznam podporovaných zariadení nájdete tu:
https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia

Zoznam oprávnených zhotoviteľov nájdete tu:
https://zelenadomacnostiam.sk/zoznam-zhotovitelov/

Aké podmienky musí spĺňať dom pre získanie dotácie na tepelné čerpadlo?

Dotácia na inštaláciu tepelného čerpadla môže byť schválená len, ak budú dodržané požiadavky vyplývajúce z "Všeobecných podmienok podpory" podľa programu Zelená domácnostiam II.

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú:
- fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
- fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
- fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky
- ako rodinný dom
- rozostavaný rodinný dom
- respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Aké technické parametre musí spĺňať tepelné čerpadlo pre získanie dotácie?

Podľa oficiálnych dokumentov spĺňa tepelné čerpadlo technické podmienky podpory, ak:

1a) je určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie;

1b) je akreditovanou skúšobňou vydaný doklad o menovitom tepelnom výkone P - rated (P- design) pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu;

1c) jeho sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) dosahuje potvrdené minimálne hodnoty pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu v závislosti od druhu čerpadla;

Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky podpory, ak:

2a) Je pre daný typ technickou dokumentáciou preukázaný druh použitého chladiva;

2b) je zaregistrované v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (databáza EPREL) pre tepelné čerpadlá:

- zem/voda
- voda/voda
- vzduch/voda

so zadaným menovitým tepelným výkonom pri nízkoteplotnej aplikácií (35°C), pre priemerné klimatické podmienky a spĺňa požiadavky pre triedu sezónnej energetickej účinnosti A++ a vyššiu.

Pre tepelné čerpadlá vzduch/vzduch so zadaným menovitým tepelným výkonom zariadenia v režime vykurovania pre priemerné klimatické podmienky a spĺňa požiadavky pre triedu sezónnej energetickej účinnosti A+ a vyššej v režime vykurovania pre priemernú klimatickú oblasť

2c) je pre daný typ vydané potvrdenie výrobcu o predpokladanej životnosti tepelného čerpadla aspoň 10 rokov. V prípade tepelných čerpadiel vzduch-vzduch s menovitou kapacitou do 12 kW je vnútorná a vonkajšia hladina akustického výkonu pod prahovou hodnotou stanovenou v nariadení Komisie (EÚ) č. 206/ 2012

Výkon samotného zariadenia nie je obmedzený, ale z podmienok podpory vyplýva, že dotáciu je možné získať maximálne na prvých 10 kW výkonu tepelného čerpadla.

Presné znenie podmienok pre tepelné čerpadlá nájdete na: https://zelenadomacnostiam.sk/podmienky-podpory/podporovane-zariadenia/

Na čo všetko je možné dotáciu využiť?

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel zahŕňajú:

● tepelné čerpadlo
● akumulačný zásobník vody alebo zásobníkový ohrievač vody
● zemné vrty
● komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka)
● montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla
● montážne práce
● skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Aká je výška dotácie na tepelné čerpadlá?

Výška dotácie nie je fixná. Hodnota poukážky je závislá od tepelného výkonu zariadenia a prípadneho bonusu 15% po splnení špecifickej podmienky. Dotácia sa prepočítava vzhľadom na inštalovaný výkon zariadenia, pričom základná sadzba pre rodinný dom je 380€ / 1kW, pričom maximálne je možné získať dotáciu na 10 kW výkonu, tzn. najviac 10 x 380 = 3 800,-€.

Dotáciu je možné navýšiť o bonus 15% na 1 kW a to pri splnení jednej z dvoch podmienok:

1) úplne nahradenie stávajúceho zdroja vykurovania na tuhé palivo tepelným čerpadlom

alebo

2) miesto inštalácie je zaradené v zozname ORKO - Oblasť riadenia kvality ovzdušia

Po splnení jednej z uvedených podmienok je dotácia na 1 kW výkonu teda až 437€.

Mám záujem o príspevok na tepelné čerpadlo, ale neviem, kde začať.

Ako certifikovaný zhotoviteľ SIEA vám radi poradíme, stačí nás kontaktovať.

Predaj tepelných čerpadiel s možnosťou dotácie

Sme autorizovaným regionálnym obchodným zástupcom českého výrobcu tepelných čerpadiel MasterTherm. Výzkum, vývoj a výroba produktov sa realizuje výhradne v Českej Republike.

Tepelné čerpadlá MasterTherm

Vyžiadajte si nezáväznú konzultáciu o možnostiach dotácie na kvalitné tepelné čerpadlo MasterTherm pre vašu domácnosť. Radi vám poradíme.

Ďalšie požiadavky pre objekt
Ďakujeme za Váš záujem!
Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
Niekde nastala chyba :( Skúste to znova alebo nás, prosím, kontaktujte emailom.

Ďakujem za pochopenie

Skúsenosti

Realizovali sme už viac než 500 inštalácií tepelných čerpadiel a podlahového vykurovania v rôznom výkonovom rozsahu - od rodinných domov cez bytové domy až po veľké priemyselné objekty.

Vyžiadajte si konzultáciu

Pošlite nám nezáväznú žiadosť o konzultáciu alebo vyplňte tento podrobnejší formulár pre rýchlu a špecifickú ponuku.

Ďakujeme! Formulár bol odoslaný.
Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
Niekde nastala chyba :( Skúste to, prosím, znova alebo nás kontaktujte emailom. Ďakujeme za pochopenie.