Získajte lacnejšie teplo so štátnou dotáciou až 3400 €

Sme oprávnený zhotoviteľ v registri Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre SIEA a pri splnení jednoduchých podmienok máte nárok na dotáciu až 3400 € pri kúpe našich tepelných čerpadiel pre rodinný alebo bytový dom.

Mám záujem - formulár
Viac o podmienkach dotácie
Zelená domácnostiam
čerpadlá s dotáciou
Konzultácia
Najčastejšie otázky
Realizácie
Vizualizácia tepelného čerpadla - vonkajšia jednotka vzduch - voda

Dotácie z programu “Zelená domácnostiam”

Firma AB THERM s.r.o je zapísaná v SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) ako oprávnený zhotoviteľ pre inštalácie tepelných čerpadiel, solárnych a fotovoltických systémov v rámci dotačného programu ”Zelená domácnostiam”.

Ponúkané tepelné čerpadlá, solárne a fotovoltické systémy sú zaregistrované ako oprávnené zariadenia zariadenia v databáze SIEA. Tepelné čerpadlá sú z produkcie českého výrobcu MasterTherm a je na ne v rámci dotačného programu “Zelená domácnostiam” poskytovaná pre domácnosti po splnení podmienok SIEA dotácie na vybrané typy tepelných čerpadiel dotácia až do výšky 3400 €.

Na trhu od roku 2005
400+ realizácií
Sme v registri SIEA

Predaj tepelných čerpadiel s možnosťou dotácie

Sme autorizovaným regionálnym obchodným zástupcom českého výrobcu tepelných čerpadiel MasterTherm. Výzkum, vývoj a výroba produktov sa realizuje výhradne v Českej Republike.

Tepelné čerpadlá MasterTherm

Vyžiadajte si nezáväznú konzultáciu o možnostiach dotácie na kvalitné tepelné čerpadlo MasterTherm pre vašu domácnosť. Radi vám poradíme.

Ďalšie požiadavky pre objekt
Ďakujeme za Váš záujem!
Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
Niekde nastala chyba :( Skúste to znova alebo nás, prosím, kontaktujte emailom.

Ďakujem za pochopenie

Najčastejšie otázky o dotáciách na tepelné čerpadlá

Kto sa môže uchádzať o príspevok na tepelné čerpadlo?
Ikona - informácia

Rodinné a bytové domy môžu získať podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v projekte “Zelená domácnostiam II.” Podporu je možné získať na zariadenie na výrobu tepla, takže je možné využiť dotáciu na vykurovanie, ale aj ohrev vody prostredníctvom tepelného čerpadla.

O aký projekt ide?
Ikona - informácia

Ide o projekt Zelená domácnostiam II, ktorý spravuje Slovenská inovačná a energetická agentúry (SIEA). Je financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia. Spadá pod Ministerstvo životného prostredia SR.

V pilotnom projekte bolo v rokoch 2015 až 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II je v období rokov 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €.

Detailné informácie o projekte nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk

Ako žiadať o dotáciu na tepelné čerpadlo?
Ikona - informácia

Domácnosti môžu žiadať o podporu v rámci jednotlivých kôl. Prvé kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo vyhlásené 19. marca 2019.

Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. ABTherm patrí medzi oprávnených zhotoviteľov.

Aktuálne informácie o projekte, vrátane podávania žiadostí a zoznamu zhotoviteľov a zariadení nájdete na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Aké podmienky musí spĺňať dom pre získanie dotácie na tepelné čerpadlo?
Ikona - informácia

Dotácia na inštaláciu tepelného čerpadla môže byť schválená len, ak budú dodržané požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Pre rodinné domy: Inštaláciou tepelného čerpadla nesmie prísť k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

Aké technické parametre musí spĺňať tepelné čerpadlo pre získanie dotácie?
Ikona - informácia

Spoločnosť ABTherm je oprávnený zhotoviteľ dotovaných tepelných čerpadiel, preto je na všetky naše produkty možné získať dotáciu.

Podľa oficiálnych dokumentov spĺňa tepelné čerpadlo technické podmienky podpory, ak:

a) je určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie;

b) je akreditovanou skúšobňou vydaný doklad o menovitom tepelnom výkone P - rated (P- design) pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu,

c) jeho sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) dosahuje potvrdené minimálne hodnoty pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu v závislosti od druhu čerpadla.

tepelné čerpadlo zem – voda: >4,1
tepelné čerpadlo voda – voda: >4,1
tepelné čerpadlo vzduch – voda: >3,5

d) má vydané vyhlásenie o zhode.

Výkon samotného zariadenia nie je obmedzený, ale z podmienok podpory vyplýva, že dotáciu je možné získať maximálne na prvých 10 kW výkonu tepelného čerpadla.

Presné znenie podmienok pre tepelné čerpadlá nájdete na: https://zelenadomacnostiam.sk/sk/zariadenia/podporovane-zariadenia/tepelne-cerpadla-2/

Na čo všetko je možné dotáciu využiť?
Ikona - informácia

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel zahŕňajú:

● tepelné čerpadlo
● akumulačný zásobník vody alebo zásobníkový ohrievač vody
● zemné vrty
● komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka)
● montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla
● montážne práce
● skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Aká je výška dotácie na tepelné čerpadlá?
Ikona - informácia

Výška dotácie nie je fixná. Hodnota poukážky je závislá do výkonu zariadenia a splnenia podmienok uprednostnenia. Prepočítava sa vzhľadom na inštalovaný výkon, pričom základná sadzba pre rodinný dom je 272 €/kW, čo znamená maximálnu výšku dotácie 2720 €.

V závislosti od podmienok uprednostnenia je možné túto sadzbu a výšku príspevku zvýšiť až na 340 €/kW, čo znamená dotáciu až do výšky 3400 €.

Mám záujem o príspevok na tepelné čerpadlo, ale neviem, kde začať.
Ikona - informácia

Ako certifikovaný zhotoviteľ SIEA vám radi poradíme, stačí nás kontaktovať.

Skúsenosti

Realizovali sme už viac než 400 inštalácií tepelných čerpadiel a podlahového vykurovania v rôznom výkonovom rozsahu - od rodinných domov cez bytové domy až po veľké priemyselné objekty.

Vyžiadajte si konzultáciu

Pošlite nám nezáväznú žiadosť o konzultáciu alebo vyplňte tento podrobnejší formulár pre rýchlu a špecifickú ponuku.

Ďakujeme! Formulár bol odoslaný.
Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
Niekde nastala chyba :( Skúste to, prosím, znova alebo nás kontaktujte emailom. Ďakujeme za pochopenie.