Kvalitné priemyselné tepelné čerpadlá značky MasterTherm

Znásobte efektivity vykurovania a chladenia vďaka skrytému potenciálu tepelných čerpadiel

Montáž priemyselných tepelných čerpadiel

Priemyselné tepelné čerpadlá typu voda - voda

  • Výkony od 3,8 do 121,6 kW

  • Dostupné modely s inverterovou technológiou aj vyp./zap.

  • Energetická trieda A+++

  • SCOP od 4,25 do 5,44

Priemyselné tepelné čerpadlo MasterTherm
Priemyselné tepelné čerpadlo MasterTherm

Priemyselné tepelné čerpadlá typu vzduch - voda

  • Výkony od 10 do 35 kW pre vzduch - voda

  • Dostupné modely s inverterovou technológiou aj vyp./zap.

  • Energetická trieda A++(+)

  • SCOP od 3,60 do 4,50

Priemyselné tepelné čerpadlo MasterTherm
Priemyselné tepelné čerpadlo MasterTherm

Ako sa dajú v priemysle šetriť náklady za energie?

1

Výrazná úspora energií

Dosiahnete výraznej úspory energií v priemyselných prevádzkach

2

Vysoko efektívne chladenie

Získate technológiu vysoko efektívneho chladenia

3

Odpadové teplo šetrí

Využite naplno odpadové teplo pre úsporu energie

4

Komplexné riešenie

Vyriešte komplexne vykurovanie, ohrev teplej vody a technologický ohrev

Montáž priemyselných tepelných čerpadiel

Súbežná výroba tepla a chladu

Tepelné čerpadlo je vnímané ako obnoviteľný zdroj tepla pre vykurovanie domácností a ohrev teplej vody. Tepelné čerpadlo odoberá teplo z nášho okolia (zo vzduchu, z vody alebo zeme) a odovzdáva ho do vykurovaného objektu. Z jednotky dodanej energie získame obyčajne 3 až 5 násobok využiteľného tepla.

Významne efektívnejšie využitie tepelného čerpadla nastane, ak je možné využiť jeho oboch strán – vykurovacej i chladiacej. Inak povedané, tam, kde je potreba ohrievať i chladiť. Takýchto prípadov nájdeme veľké množstvá  ako v spracovateľskom priemysle, tak vo veľkých komerčných objektoch (hotel, showroom, office budovy). Z jednej kWh dodanej energie potom môžete získať až 9 kWh využiteľnej energie v podobe tepla a chladu.

Kde všade môžete využiť tepelné čerpadlá?

Výroba a strojárstvo

Papierníctvo, chemická a biochemická výroba

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Pivovarníctvo a výroba nápojov

Hotely, kancelárske budovy, obchodné centrá a úrady

Kontaktujte nás