Poradňa

Dotácie na tepelné čerpadlá - praktický prehľad

Úvod
Poradňa
Dotácie na tepelné čerpadlá - praktický prehľad
Dotácie na tepelné čerpadlá - praktický prehľad

Vykurovanie tepelnými čerpadlami je efektívnejšie ako používanie plynových či iných kotlov a teší sa veľkej popularite. Vzhľadom na to, že ide tiež o ekologický spôsob vykurovania je aj v záujme štátu, aby ho podporovalo. Z tohto dôvodu vznikla dotačná schéma Zelená domácnostiam pod SIEA (Slovenská Inovačná a energetická agentúra) s podporou Ministerstiev hospodárstva a životného prostredia. Do roku 2023 by malo byť podporených 21 000 žiadostí o príspevok na tepelné čerpadlá

Táto dotačná schéma finančne podporuje ekologické, obnoviteľné zdroje energie. Patria tam teda aj tepelné čerpadlá typu voda-voda, vzduch-voda a zem-voda.

Tepelné čerpadlá bez priamej tvorby splodín alebo odpadových látok odoberajú teplo z okolitého prostredia. Informácie na stránke www.zelenadomacnostiam.sk sú obsiahle, preto vám v tomto článku prinášame praktický prehľad.

Udeľovanie príspevkov na tepelné čerpadlá

Dotácie sa udeľujú na základe podanej žiadosti formou poukážok. To znamená, že pri podpísaní zmluvy s oprávneným dodávateľom tepelného čerpadla (napríklad s našou firmou) určitú časť nákladov preplatí štát z tohto fondu. 

Tento finančný objem je možné použiť na tzv. oprávnené náklady. Celkové oprávnené výdavky zahŕňajú DPH a môže ísť o nasledujúce výdavky:

 • Kúpa samotného čerpadla a jeho komponentov
 • Akumulačný zásobník vody/ zásobníkový ohrievač vody
 • Zemné vrty, montážne práce a montážny materiál
 • Revízie a skúšky pri uvedení čerpadla do prevádzky

Dotácie nie je možné získať na všetky zariadenia - musia spĺňať parametre výkonu a akreditácie. Je zverejnený zoznam oprávnených zariadení, kde nájdete aj výrobky od českého výrobcu MasterTherm, ktoré dodávame. 

Pri dotáciách sa využíva “zásobníkový” systém, kedy sú všetky žiadosti zaradené do jedného zoznamu a dotované až do vyčerpania objemu dotácií. Tieto zásobníky sa otvárajú vo vlnách, takže ak ste nestihli termín, je dosť možné, že o niekoľko mesiacov budete mať ďalšiu možnosť. 

Hightech zariadenia MasterTherm
Hightech zariadenia MasterTherm s možnosťou dotácie

Koľko peňazí a pre koho je k dispozícii

Ako už názov projektu vypovedá, je určený pre domácnosti - avšak iba vo vlastníctve fyzických osôb. Právnické osoby vlastniace napr. bytový dom nemôžu príspevok získať. Podobne to je aj v prípade prenájmu nehnuteľnosti ako zárobkovej činnosti či pri využívaní tepla na náklady právnickej osoby.

Výška dotácie závisí od niekoľkých faktorov, vrátane výkonu čerpadla, prístupnosti CZT (centrálne zásobovanie teplom) a vykonaných, resp. plánovaných opatrení na zníženie spotreby energie. Projekty bez prístupu k CZT a s vykonanými opatreniami na zníženie spotreby sú uprednostňované. 

Základná sadzba dotácie je 272 eur/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla (bez uprednostnenia projektu), pre uprednostnené projekty ide o 299 eur/kW alebo 340 eur/kW. Pri maximálnom možnom výkone čerpadla 10 kW je teda možné získať jednorazový príspevok v maximálnej výške 2720 eur, prípadne 2990 eur alebo 3400 eur.

Kroky k získaniu dotácie na tepelné čerpadlo

Získanie príspevku na tepelné čerpadlá sa môže zdať ako komplikovaná administratívna operácia. Veľa administratívy však nemusíte riešiť vy. Hoci závisí od detailov projektu, stačí sa držať nasledujúcich krokov:

 1. Overte si, či máte právo na dotačný príspevok.
 2. Môžete si vopred vybrať typ a model tepelného čerpadla zo zoznamu zariadení.
 3. Vyberte si oprávneného zhotoviteľa SIEA - ako je napríklad spoločnosť ABTherm .
 4. Konzultujte typ zariadenia a inštaláciu so zhotoviteľom - takto nájdete najvhodnejšie riešenie pre vašu domácnosť a vyjasníte si všetky podmienky.
 5. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom.
 6. Vyplňte žiadosť o dotácie cez stránku www.zelenadomacnostiam.sk.
 7. Počkajte na vydanie poukážky.
 8. Prebehne inštalácia, povinná skúška a revízia tepelného čerpadla.
 9. V tomto momente máte skoro všetko za sebou. :) Drvivá väčšina administratívy je na zhotoviteľovi, vy iba dodáte potrebné dokumenty.
 10. SIEA posúdi výdavky a preplatí poukážku zhotoviteľovi.
 11. Čerpadlo musíte prevádzkovať minimálne dva roky.

Výhodou systému je, že väčšinu “papierovačiek” teda realizuje dodávateľ tepelných čerpadiel, alebo na nej pracujete spolu. 

Niekoľko dobrých rád na záver

Vzhľadom na povahu udeľovania dotácií (zásobníkovou formou), kedy sú všetky žiadosti posudzované postupne je vhodné sledovať informácie o dotačnom projekte a plánovať vopred. 

Je užitočné mať časový plán aj pri plánovaní inštalácie. Odo dňa vydania poukážky máte 30 dní na uplatnenie u zhotoviteľa a zhotoviteľ má 90 dní na to, aby si ju nechal preplatiť cez dotačný fond (momentálne 150 dní, kvôli pandemickej situácii). Pre hladký priebeh získania dotácií spolupracujte so svojím zhotoviteľom. Ak teda plánujete inštaláciu tepelného čerpadla, radi vám poskytneme konzultáciu.

Venujte pozornosť výkonu a typu tepelného čerpadla, ktorý pre vašu domácnosť plánujete využívať. Základný prehľad najdôležitejších rozdielov nájdete na našej stránke - detailné informácie vám naši experti poskytnú pri ďalšom kontakte.

Nemajte strach, že sú tepelné čerpadlá menej efektívne. Využívanie zelenej energie a ekologických zdrojov tepla bude v budúcnosti čím ďalej, tým dôležitejším fenoménom. Efektivita tepelných čerpadiel je dávno preukázaná a dosahujú veľmi vysoké COP faktory. Využitie vstupnej energie a teda ich účinnosť je rádovo v stovkách percent vyššia ako konkurenčné kotle na plyn alebo tuhé palivo. To vám zaručí rýchlu návratnosť Vašej investície do tepelného čerpadla.

Vyžiadajte si konzultáciu

Pošlite nám nezáväznú žiadosť o konzultáciu alebo vyplňte tento podrobnejší formulár pre rýchlu a špecifickú ponuku.

Ďakujeme! Formulár bol odoslaný.
Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
Niekde nastala chyba :( Skúste to, prosím, znova alebo nás kontaktujte emailom. Ďakujeme za pochopenie.